Kurs

Kurs tilrettelagt for styremedlemmer

Gjennom vårt morselskap BORI BBL har våre kunder tilgang til et bredt tilbud av kurs og seminarer tilrettelagt for styremedlemmer.  Kursene er tilpasset styreåret, slik at du raskt får nytte av det som læres.

For alle styremedlemmer vil det sannsynligvis være av stor nytte å delta på ett eller flere av våre kurs. Kursene er også en arena hvor kontakter knyttes og hvor ideer kan utveksles boligselskapene imellom.

Kurs og temakvelder arrangeres av BORI, og avholdes på Lillestrøm, i Mysen eller hos Sebra Forvaltning i Oslo.  Husk at det er begrenset med plasser på kursene/temakveldene våre, så her gjelder «første mann til mølla»-prinsippet.

Sebra Forvaltning sine styreportalkurs er tilrettelagt for våre kunder, og avholdes i samarbeid med Styret.com, Sebra Forvaltnings tredjepartsleverandør

Velkommen til kurs!

 

Kursoversikt og påmelding

Gratis! Sebra Styreportal

Lær mer om Sebra styreportal. Kurset holdes i samarbeid med Styret.com, og vil gi et innblikk i mulighetene som ligger i vår styreportal.
Sebra Forvaltning og Styret.com jobber kontinuerlig for å forbedre styrehverdagen, dette kurset vil ta for seg følgende tema som er nyttig i hverdagen:

  • tips og råd om bruk av portalen
  • kommunikasjon med beboere
  • styresaker, styremøter og digitale årsmøter/generalforsamlinger
  • rutiner for fakturagodkjenning

Kommer tilbake med nye tidspunkt.

Ja takk, jeg vil delta på kurset