Kurs

Kurs tilrettelagt for styremedlemmer

Gjennom vårt morselskap BORI BBL har våre kunder tilgang til et bredt tilbud av kurs og seminarer tilrettelagt for styremedlemmer.  Kursene er tilpasset styreåret, slik at du raskt får nytte av det som læres.

For alle styremedlemmer vil det sannsynligvis være av stor nytte å delta på ett eller flere av våre kurs. Sett kursbrosjyren på styrekartet og velg ut hvilke kurs som passer for nettopp ditt boligselskap, og avklar hvem i styret som bør delta på de enkelte kursene. Kursene er også en arena hvor kontakter knyttes og hvor ideer kan utveksles boligselskapene imellom.

Kurs og temakvelder arrangeres av BORI, og avholdes på Lillestrøm, i Mysen eller hos Sebra Forvaltning i Oslo.  Husk at det er begrenset med plasser på kursene/temakveldene våre, så her gjelder «første mann til mølla»-prinsippet.

Sebra Forvaltning sine styreportalkurs er tilrettelagt for våre kunder, og avholdes i samarbeid med Styret.com, Sebra Forvaltnings tredjepartsleverandør

Velkommen til kurs!

 

Kursoversikt og påmelding

Gratis! Introduksjonskurs for styremedlemmer

I samarbeid med NBBL tilbyr vårt morselskap BORI BBL Introduksjonskurs for styremedlemmer. Via korte leksjoner på e-post vil du få innblikk i blant annet:

 • Styrets oppgaver
 • Styrets ansvar
 • Generalforsamling/årsmøter
 • Økonomisk styring

Kurset består av totalt 10 leksjoner. Du vil motta 2 leksjoner pr. uke i 5 uker og de varer mellom 3 – 5 minutter pr. leksjon.

Kurset blir gjennomført 4 ganger i året. Datoene for 2021 er:

 • Tirsdag 16 mars – påmeldingsfrist torsdag 11. mars
 • Tirsdag 11 mai – påmeldingsfrist torsdag 6. mai
 • Tirsdag 7 september – påmeldingsfrist torsdag 2. september
 • Tirsdag 26 oktober – påmeldingsfrist torsdag 21. oktober

Vi tar kun imot påmeldinger for ett kurs av gangen.

Kursform
E-læring
Dato
16. mars, 11. mai, 7. september, 26. oktober
Påmeldingsfrist
11. mars, 6. mai, 2. september, 21. oktober
Ja takk, jeg vil delta på kurset
Gratis! Sebra Styreportal

Lær mer om Sebra styreportal. Kurset holdes i samarbeid med Styret.com, og vil gi et innblikk i mulighetene som ligger i vår styreportal.
Sebra Forvaltning og Styret.com jobber kontinuerlig for å forbedre styrehverdagen, dette kurset vil ta for seg følgende tema som er nyttig i hverdagen:

 • tips og råd om bruk av portalen
 • kommunikasjon med beboere
 • styresaker, styremøter og digitale årsmøter/generalforsamlinger
 • rutiner for fakturagodkjenning

Kommer tilbake med nye tidspunkt.

Ja takk, jeg vil delta på kurset