Hvem har ansvaret når noen faller på isen utenfor blokka?

De fleste har nok falt på isen en gang, men kan noen holdes til ansvar for skader eller økonomisk tap som følge av fallet? Svaret er at eier av eiendommen kan bli ansvarlig, og i borettslag og sameier er det styret som forvalter dette ansvaret.

Tekst: NBBL

På boligselskapets fellesarealer utendørs er det styret som er ansvarlig for å sørge for tilstrekkelig vedlikehold og drift. Dette innebærer tilstrekkelig brøyting og strøing i vinterhalvåret. Dette følger av vedlikeholdsplikten som utføres av styret på boligselskapets vegne.

På fortau utenfor boligselskapets eiendom, kan man også ha et ansvar. I mange kommuner har nemlig politivedtektene bestemmelser om at eieren av en eiendom har ansvar for å rydde fortauet for snø, og å strø fortau utenfor egen eiendom. Man bør ta en titt i disse reglene for å forsikre seg om at man er kjent med alle plikter. Brudd på politivedtektene kan medføre bøter.

Eier kan bli erstatningsansvarlig

Hvis noen faller på isen, kan man også risikere å bli erstatningsansvarlig dersom vedkommende opplever et økonomisk tap som følge av fallet.

– Et helt sentralt spørsmål vil være om eieren av eiendommen kan klandres for at man falt. Dette må til for at det skal foreligge et erstatningsansvar. Dersom man ikke har rutiner for måking og strøing av fellesarealene eller ikke har fulgt politivedtektene, vil man vanligvis kunne klandres, sier advokat Line C.B. Bjerkek i NBBL.

Gode rutiner for snørydding og strøing, for eksempel en fast avtale med et firma, vil antakelig være tilstrekkelig til å unngå erstatningsansvar.

Selv med gode rutiner for salting og strøing, kan et plutselig væromslag med underkjølt regn føre til at salt og sand skylles bort, og gjøre det glatt igjen i løpet av svært kort tid.

– Dersom noen faller og skader seg før det blir strødd på nytt, vil ikke eier alltid kunne klandres. Norge er et vinterland, og vi må være forberedt på mulighetene for snø og glatt føre i vintermånedene. Det kan ikke være strødd til enhver tid, og kravene til strøing må avpasses det som er rimelig og praktisk gjennomførbart, sier Bjerkek.

Kan du skylde deg selv?

Hvis man selv har skyld i at man faller, kan boligselskapets ansvar falle bort.

– Den som ser at det er glatt, men likevel velger å spurte til bussen, har selv en stor del av skylden for å falle. Hvis egen uaktsomhet er hovedårsaken til at man faller, vil mulighetene til å få erstatning vanligvis falle bort. I andre tilfeller kan den bli redusert, forklarer Bjerkek.

Hun understreker uansett viktigheten av at eier har gode rutiner for strøing og snørydding.

– I borettslag og sameier bør styret sørge for å ha en god driftsavtale, slik at det sikres at det blir strødd innen rimelig tid når det blir glatt, avslutter Bjerkek.

Hvorfor øker felleskostnadene?

Du kjenner på en gryende irritasjon; Nytt år og …

Forretningsførsel: spørsmål og svar

  Hva er forretningsførsel, og hva er egentl…

Gjør deg klar til målesesongen

Har du målt for høye radonverdier? Eller trenger…

Dette er viktig å tenke på før du leier en avfallscontainer

Skal det ryddes før vinteren? Vår samarbeidspart…

Nyhetsarkiv