Forretningsførsel: spørsmål og svar

 

Hva er forretningsførsel, og hva er egentlig forskjellen på en forretningsfører og en regnskapsfører? Vi svarer på spørsmålene folk Googler mest.

Hva er forretningsførsel?

Bistand til årlig administrativ drift av et boligselskap utført av en forretningsfører.

Hvem trenger en forretningsfører?

Det er styret som har ansvar for boligselskapets økonomi, og for noen er dette en krevende oppgave og et overveldende ansvar. Derfor velger mange å engasjere en ekstern forretningsfører, som bistår styret med å ivareta årlige oppgaver som budsjettering og regnskapsførsel, innkreving av felleskostnader, rådgivning til styret og administrative oppgaver.

Hvor mye koster en forretningsfører for et boligselskap?

Det finnes ikke en fastsatt pris som alle forretningsførere forholder seg til.

Det er flere faktorer som bestemmer prisen på forretningsførsel i borettslag og sameier – blant annet omfanget av oppgavene det ønskes bistand til, og størrelsen på boligselskapet.

Det kan være et stort ansvar å sitte i styret til et sameie eller et borettslag. Det er mange oppgaver som skal ivaretas, dette kan være alt fra løpende vedlikehold og større vedlikeholdsprosjekter, til økonomi. En forretningsfører kan derfor være verdt investeringen, da dere får frigitt verdifull tid, og hjelp med å løse krevende oppgaver.

Hva er forskjellen på regnskapsfører og forretningsfører?

En regnskapsfører fører regnskapet til et boligselskap. Velger du en regnskapsfører som også driver med forretningsførsel for boligselskap, kan denne i tillegg til regnskapet bistå styret med flere oppgaver.

Dette er noen av oppgavene en forretningsfører kan bistå med:

  • Kreve inn felleskostnader på vegne av boligselskapet
  • Føre løpende regnskap og fremme forslag til årsregnskap og årsberetning
  • Bistå styret med å fremme budsjettforslag
  • Bistå styret med råd og tilrettelegging av årsmøtet
  • Delta i styremøter etter avtale og følge opp vedtak ved behov
  • Registrere overdragelser slik at eier-registeret oppdateres
  • Bistå med utbetaling av styrehonorar og eventuell lønn til vaktmester, renholder og lignende
  • Oversende nødvendige oppgaver til myndighetene
  • Etablering av boligselskap
  • Seksjonering

Hos Sebra Forvaltning AS kan du velge full forretningsførsel, eller bare en regnskapskontrakt med mulighet for å kjøpe tilleggstjenester innen forretningsførsel.

Hva er fordelene med forretningsfører?

Det er mange fordeler ved å få bistand fra en forretningsfører i et boligselskap. Forretningsfører har kunnskapen som kreves for å hjelpe styret med å drive boligselskapet i tråd med lover og vedtekter. Forretningsføreren kan blant annet bidra med juridisk veilendning ved konflikter, og følge opp vedtak i års- og styremøter.

Fordi en forretningsfører kjenner til driften og økonomien i boligselskapet, kan vedkommende gi styret gode råd. Denne kunnskapen om boligselskapets historie vil også være en god støtte for nye styrer og styremedlemmer. For styrer som ikke har kunnskap, tid eller ressurser til å følge opp driften, kan en forretningsfører være en nyttig avlastning.

Enklere drift med digital styringsportal

Når all nødvendig info om boligselskapet er samlet på ett sted er det enklere å ivareta oppgavene. En god styreportal gjør hverdagen lettere for styret, og overgangen smidigere når det velges nytt styre. Oppdaterte kontaktlister, ferske regnskapstall, oversikt over leverandører og fakturaer, dokumenter og historiske data, er tilgjengelig for styret gjennom styreportalen du får tilgang til hos Sebra Forvaltning.

Har du flere spørsmål om forretningsførsel? Snakk med Guro.

Hvorfor øker felleskostnadene?

Du kjenner på en gryende irritasjon; Nytt år og …

Hvem har ansvaret når noen faller på isen utenfor blokka?

De fleste har nok falt på isen en gang, men kan n…

Gjør deg klar til målesesongen

Har du målt for høye radonverdier? Eller trenger…

Dette er viktig å tenke på før du leier en avfallscontainer

Skal det ryddes før vinteren? Vår samarbeidspart…

Nyhetsarkiv