BORI HMS

BORI HMS er en skreddersydd digital løsning for borettslag og sameier.

Alle boligselskap er pålagt å ha et system for oppfølging av HMS (helse, miljø og sikkerhet) gjennom interkontrollforskriften. Det er styret som har ansvaret for å møte myndighetenes krav til HMS. Dette dreier seg blant annet om risikovurdering, brannvern, ettersyn med installasjoner, lekeplasser og egenkontroll av fellesarealer. Dette skal gjøres gjennom periodisk og dokumentert utførsel av oppgaver. Dersom en ulykke skulle oppstå og man ikke har interkontrollen i orden kan styret bli holdt ansvarlig, det er derfor utrolig viktig å ha på plass gode rutiner.

BORI Prosjekt tilbyr BORI HMS som er en nettbasert løsning som letter styrets arbeidet gjennom en brukervennlig digital kontroll over oppgaver og historikk knyttet til interkontroll. Våre HMS rådgivere tilpasser systemet til ditt borettslag eller sameie, slik at styret kun trenger å forholde seg til varslede oppgaver som skal utføres.

Ved avtale om BORI HMS bistår vi med:

 • Kartlegging av bygningsmasse og installasjoner
 • Etablering av et skreddersydd system iht. ulike forskrifter
 • Tilpasse sjekklister og oppgaver til ditt borettslag eller sameie
 • Delegere oppgaver i styret, samt tilpasse frister, repetisjonsintervaller og varslingstidspunkt
 • Opplære styret i systemet
 • Årlig risikovurdering
 • Årlig revisjon av systemet
 • Oppdatering av systemet og oppgaver ved endring i bygningsmassen
 • Kontinuerlig back-up av data
 • Oppdatere styret og oppgaver ved relevante endringer i lovverket
 • HMS rådgiver tilgjengelig året rundt for spørsmål knyttet til systemet eller HMS
 • Tilgang til HMS-håndbok
 • Oversiktlig arkivering av serviceavtaler og rapporter

Vi håper at vi kan jobbe sammen for gode og trygge boliger og bo-områder.

Har du spørsmål knyttet til BORI HMS, ta kontakt med Cecilie Hansen på  e-post cecilie.hansen@bori.no.

LOGG INN BORI-HMS

Se videoen for å finne ut av hva BORI HMS kan hjelpe med.

Informasjon

Denne nettsiden vil fases ut

SEBRA Forvaltning AS ble virksomhetsoverdratt til BORI BBL 1. april 2023. BORI BBL er den nye forretningsføreren for SEBRA Forvaltings sine kunder.

Nyheter og informasjon

Hvorfor øker felleskostnadene?

Du kjenner på en gryende irritasjon; Nytt år og …

Hvem har ansvaret når noen faller på isen utenfor blokka?

De fleste har nok falt på isen en gang, men kan n…

Forretningsførsel: spørsmål og svar

  Hva er forretningsførsel, og hva er egentl…

Gjør deg klar til målesesongen

Har du målt for høye radonverdier? Eller trenger…

Nyhetsarkiv