Ofte stilte spørsmål

Boligselskapet

Det er plagsomt mye støy fra naboleiligheten, hva gjør jeg?

Ring på og fortell på en hyggelig måte at du plages, inviter naboen eventuelt med til din leilighet for å høre hvordan musikken/støyet høres ut hos deg. Prøv alltid med det gode først, kanskje skyldtes det bare ubetenksomhet hos naboen? Dersom dette ikke virker, send skriftlig klage til styret, som skal følge opp saken ovenfor den aktuelle eieren. Få eventuelt med underskrift fra andre naboer og eventuelle vitner. I ekstreme tilfeller om natten/i helgene kan det være nødvendig å ringe til politiet.

Jeg tror det er fuktskader på badet, hva gjør jeg?

Ta kontakt med styret og beskriv problemet. Det er viktig at eventuelle fuktskader undersøkes grundig. Hva som skal gjøres i neste omgang og hvem som skal bekoste det, avhenger av hva en finner ut er årsaken til fuktigheten. Uansett er det svært viktig at du sier ifra om slike problemer, vann på avveier kan bli dyrt! Inspiser badet jevnlig –sjekk om det er fuktighet som ikke forsvinner fort eller om det lukter vondt på badet.

Hvor er boligselskapet forsikret og hvor finner jeg forsikringsnummeret?

Boligselskapet har i årsberetning / innkalling til årsmøte opplyst hvilket forsikringsselskap det har avtale med, her er også angitt forsikringsnummer (polisenummer).

Vi får mange spørsmål om el-bil lading, hva er deres råd?

Dette er et tema som er høyaktuelt, og våre forvaltere opparbeider seg stadig mer erfaring med dette og alternative løsninger.  Vi anbefaler derfor at styret tar kontakt med sin forvalterkontakt for å få råd tilpasset deres boligselskap.

Hvorfor trenger boligselskapet mine personopplysninger?

Primært er formålet med innhenting, registrering og behandling av personopplysninger å forvalte og følge opp dine rettigheter og plikter som eier/beboer i boligselskapet.

For de fleste boligselskap vil håndtering av personopplysninger skje av noen som opptrer som databehandler på boligselskapets vegne.  Det er imidlertid boligselskapet som har behandlingsansvaret.

Hvordan kan jeg få innsyn i eller endre registrerte personopplysninger?

Du har rett til innsyn i opplysningene som er registrert om deg. Spørsmål om innsyn i opplysninger boligselskapet har om deg må rettes til boligselskapets styre.  Dersom opplysningene er ufullstendige eller feil, kan du kreve at disse blir rettet.

Ønsker du endring av informasjon forretningsfører har registrert, f.eks. kontaktinformasjon, kan dette gjøres her.

Eierskifte

Hvordan melde eierskifte?

Dersom det ikke har vært en eiendomsmegler involvert i salget må du sende oss en e-post med dokumentasjon for eierskiftet, for eksempel kopi av kjøpekontrakt eller skjøte. Det er viktig at vi også får kontaktinformasjon til den nye eieren, både telefonnummer, e-post og postadresse.

Jeg skal selge, hvor får jeg informasjon om boligselskapet?

Megleropplysninger for selskaper som forvaltes av Sebra Forvaltning AS må bestilles via Ambita Infoland.

Jeg har solgt, hva gjør jeg med felleskostnadsfakturaene?

Har du mottatt fakturaer for perioden etter at du har solgt leiligheten din, ser du bort fra disse. Det er viktig at du ikke gir fakturaene dine videre til ny eier av leiligheten. Den nye eieren får tilsendt nye fakturaer fra oss.

Hvem betaler felleskostnadene hvis det er overtagelse midt i måneden?

Selger betaler felleskostnader for måneden det er overtagelse i, uavhengig av dato for overtagelse. Kjøper og selger må selv sørge for oppgjør for denne måneden. Kjøper vil få faktura for måneden etter overtagelse og skal ikke overta selgers fakturaer.

Felleskostnader

Hva er felleskostnader?

Felleskostnader er alle kostnader ved eiendommens drift og vedlikehold som ikke gjelder den enkelte bruksenhet.  Fordeling av felleskostnadene er nærmere spesifisert i det enkelte boligselskaps vedtekter.

Jeg har ikke fått fakturaer for felleskostnader.

Ring oss eller send oss en e-post og fortell oss om dette, og vi vil hjelpe deg.

Dersom du nylig har endret postadresse melder du adresseendring via nettsiden vår, og opplyser i kommentarfeltet at du må få tilsendt fakturaer.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at de som betaler felleskostnader via Avtalegiro ikke mottar fakturaer i posten. Dersom du har behov for fakturakopier kan du kontakte oss og få dette tilsendt på e-post.

Kan jeg betale felleskostnader via eFaktura eller Avtalegiro?

Alle boligselskapene Sebra Forvaltning er forretningsfører tilbyr eFaktura og Avtalegiro som betalingsalternativer. eFaktura opprettes automatisk basert på din e-post, telefonnummer og fødselsdato, forutsatt at du har “Ja takk til alle” som innstilling for eFaktura i nettbanken din. Avtalegiro oppretter du i nettbanken. Husk at du er ansvarlig for å påse at felleskostnadene blir betalt dersom automatiske betalingsalternativer ikke fungerer. Ta kontakt med oss dersom du har behov for å få tilsendt faktura for innbetaling.

Mer info om eFaktura finner du her og AvtaleGiro her.

Jeg har Avtalegiro, men har fått en betalingspåminnelse.

Kontroller først om beløpet har gått ut av din konto. Dersom det ikke har det må du undersøke om avtalen fremdeles er aktiv, og om det var dekning på konto på forfallsdato. Sjekk også at beløpsgrensen for avtalen er høy nok. Dersom dette ikke gir svar på manglende betaling kan du kontakte banken din eller Sebra Forvaltning.

Det kan også hende vi har sendt deg en faktura utenom de ordinære felleskostnadene. Disse trekkes som regel ikke via Avtalegiro, men må betales manuelt.

Hva skjer hvis jeg ikke betaler felleskostnadene mine?

Dersom felleskostnader ikke betales innen forfall sender vi deg en betalingspåminnelse etter 2 uker. Dersom du ikke har betalt etter fristen på betalingspåminnelsen sender vi deg et inkassovarsel. Betaler du ikke inkassovarselet oversendes saken til inkassoselskapet Kredinor for videre inndrivelse. Da tilkommer inkassosalær og renter etter gjeldende satser, i tillegg til det du skylder boligselskapet.

Har du betalingsproblemer kan du søke styret i ditt boligselskap om utsettelse. Sebra Forvaltning har ikke myndighet til å gi betalingsutsettelse på felleskostnadene på vegne av ditt boligselskap.

Hvorfor må jeg betale for tv og/eller internett tilkopling når jeg ikke bruker dette?

Over felleskostnadene blir du belastet for din leilighets andel av kostnaden for boligselskapets kollektive avtale for tv/internett. Avtalen er basert på antall boenheter i boligselskapet. Det er derfor ikke mulig å avstå fra å betale selv om du ikke bruker de tjenestene som tilbys.

Leverandørfaktura

En leverandør skal sende boligselskapet faktura, hvilken informasjon trenger de?

Fakturaer til boligselskapet skal stiles til boligselskapet som er fakturamottakeren.  Riktig fakturaadresse er:

Boligselskapets navn

v/ Sebra Forvaltning AS
Gladengveien 1
0661 Oslo

Fakturaer kan også sendes per e-post til faktura@sebraforvaltning.no. Husk at fakturaen fortsatt må være stilet til boligselskapet.  Boligselskapet kan også motta fakturaer per EHF med boligselskapets organisasjonsnummer.

Vår leverandør kan sende EHF faktura, kan vi motta dette?

Ja, det kan dere.  Dere må oppgi boligselskapets organisasjonsnummer for å motta EHF faktura fra leverandører.