Forretningsførsel for alle behov

Uansett størrelse – Sebra Forvaltning kan hjelpe

Det er styret som er ansvarlig for boligselskapets økonomi. Vi vet at dette ansvaret kan være overveldende. Derfor kan våre forvalterkontakter bistå styret med å ivareta alle de årlige oppgavene. Over 170 boligselskap, fra små bygårder til eiendommer med mer enn 250 seksjoner, har allerede trygt overlatt forretningsførselen til oss i Sebra Forvaltning AS.  Vi oppgir gjerne referanser til styrer som er interesserte i forvaltnings- og regnskapstjenester

Vi tilbyr budsjettering og regnskapsførsel, innkreving av felleskostnader og generell rådgivning for styret om daglig drift av boligselskapet. Våre forvalterkontakter kan i tillegg bistå med ulike administrative oppgaver som:

  • likviditetsbudsjetter
  • oppfølging av eiendommens forsikring
  • innhente finansieringstilbud
  • delta i årsmøter og generalforsamlinger

Vi skreddersyr tjenesten til ditt boligselskap!

Gjennom vårt morselskap får boligselskapet tilgang til gode betingelser på juridiske tjenester, og tjenester knyttet til vedlikeholdsprosjekter.

Gjennom vår nettbaserte Styreportal har boligselskapet et verktøy som gjør styrearbeidet enklere og mer effektivt. Styreportalen gir blant annet tilgang til fakturagodkjenning, tilgang til beboerlister, boligselskapets regnskap og elektronisk arkiv.  Styreportalen kan enkelt oppgraderes til å omfatte hjemmeside, enkel kommunikasjon med eiere via e-post eller sms, samt HMS- og vedlikeholdsoppfølging.