Regnskapsføreravtalen omfatter følgende tjenester:

 • Nettbasert styreportal og fakturagodkjenning
 • Innkreving av felleskostnader
 • Betaling av fakturaer fra boligselskapets konto
 • Utbetaling av kontantutlegg
 • Årsoppgaver til seksjonseiernes skattemelding
 • Halvårlig økonomirapport
 • Årsregnskap
 • Maler for innkalling, agenda og årsberetning
 • Utbetaling av styrehonorarer

Vi tilbyr også følgende konsulenttjenester

 • Forberedelser til årsmøtet, deltakelse på årsmøter
 • Skriftlige utredningsarbeider
 • Årlig driftsbudsjett, likviditetsbudsjetter, langtidsprognoser
 • Prosjekt-/avdelingsregnskap
 • Deltakelse på styremøter, sekretærfunksjoner for styret
 • Bistand ved låneopptak, innhenting av tilbud på ulike tjenester
 • Juridisk rådgivning, bistand til korrespondanse og oppfølging av vedlikeholdsplaner
 • Annen rådgivning