Forretningsføreravtalen omfatter følgende tjenester:

 • Nettbasert styreportal og fakturagodkjenning
 • En fast forvalterkontakt for både regnskaps- og forvalterspørsmål
 • Innkreving og oppfølging av felleskostnader
 • Betaling av fakturaer fra boligselskapets konto
 • Utbetaling av kontantutlegg
 • Ligningsoppgaver
 • Årsregnskap
 • Maler for årsberetning
 • Forberedelse til og deltakelse på årsmøtet
 • Utbetaling av styrehonorarer
 • Halvårlig økonomirapportering
 • Forslag til årlig driftsbudsjett
 • Megleropplysninger / eierskifter
 • Generell rådgivning knyttet til forretningsførsel

Vi tilbyr også følgende konsulenttjenester:

 • Møteledelse i årsmøter/generalforsamlinger
 • Skriftlige utredningsarbeider
 • Likviditetsbudsjetter, langtidsprognoser
 • Prosjekt-/avdelingsregnskap (spesielt aktuelt i sameier med både bolig- og næringsseksjoner)
 • Deltakelse på styremøter, sekretærfunksjon for styret
 • Bistand ved låneopptak, innhenting av tilbud på ulike tjenester
 • Juridisk rådgivning, bistand til korrespondanse og oppfølging av vedlikeholdsplaner
 • Møtelokaler
 • Bistand og organisering av ekstraordinære møter