Nye systemer og mulighet for E-faktura fra januar 2020

SEBRA Forvaltning AS har i lengre tid arbeidet mot å finne et nytt forvaltningssystem som både følger den teknologiske utviklingen, og ikke minst åpner for å tilby E-faktura til våre kunder ved betaling av felleskostnader. Fakturering av felleskostnader skjer fra nytt system fra og med faktura for januar 2020.

Hva betyr dette for deg som seksjons-/andelseier ?

NY avtale om Avtalegiro og/eller avtale om E-faktura må opprettes av den enkelte i nettbank.

Avtalegiro:

  • Tidligere opprettet avtale om betaling av felleskostnader med Avtalegiro er slettet av banken
  • Ny Avtale om betaling med Avtalegiro må opprettes på grunn av endring av kid-lengde og oppbygning av denne
  • Ny Avtalegiro kan tegnes fra du mottar faktura for januar 2020 (20.desember 2019)
  • Kunder uten nettilgang, kan henvende seg til sin bank for å få hjelp med etablering av Avtalegiro

E-faktura:

  • Vi antar at mange vil velge å tegne E-faktura avtale i stedet, når dette nå blir mulig . Nets og bankene har orientert oss om at det tar noe tid å registrere de nye avtalene. Årsaken til dette er tids- og kapasitetspress hos Nets grunnet kommunesammenslåingene.
  • Nets har garantert at mulighet for å tegne E-faktura avtale vil være mulig fra og med 17/1-2020.
  • Utfakturering av felleskostnader for januar 2020 vil på grunn av ovennevnte først sendes ut i slutten av desember. Forfall på januarfaktura skyves tilsvarende, som følge av dette.

Av miljøhensyn vil vi bestrebe oss på å sende ut flest mulig fakturaer pr. e-post. Vær spesielt oppmerksom på at enkelte e-poster kan tolkes som søppelpost, sjekk derfor spamfilter/søppelboks dersom du ikke mottar fakturaer innen utgangen av desember. Legg gjerne til vår avsenderadresse post@sebraforvaltning.no som en sikker avsender i din e-post.

De kunder som vi ikke har registrert e-post adresse til, vil motta denne orienteringen pr. post. Vi ber imidlertid om at e-post adresser sendes oss ved å benytte elektronisk skjema for adresseendring https://sebraforvaltning.no/meld-adresseendring/

Nyheter og informasjon

Bildelingstjeneste til ditt boligselskap

Gjennom morsselskapet BORI BBL får Sebra Forvaltn…

Strandpromenaden BRL har sikret fremtiden med intelligent heisservice

En heis tenker man kanskje ikke så mye på, før …

TV fra Telia

En verden av underholdning Tekst og bilde: Telia M…

Fanger dere opp uønskede hendelser/avvik?

Oppstår det farlige situasjoner på parkeringspla…

Nyhetsarkiv