Fanger dere opp uønskede hendelser/avvik?

Oppstår det farlige situasjoner på parkeringsplassen? Det kan være at det brøytes for dårlig, strøs for sent eller kantsteiner som har løsnet. Det er viktig at slike nye HMS utfordringer blir fanget opp og dokumentert. BORI Prosjekt ønsker at alle uønskede, uforutsette og nye hendelser såkalte avvik, som kan medfører HMS risiko fanges opp.

Isete innkjørsel

Flere opplevd ubehagelige og uønskede hendelser, både med oss selv eller våre nærmeste. Når slike hendelser oppstår eller det nesten oppstår en ulykke, er det viktig å melde det inn som et avvik. Forhåpentligvis kan det gjøres tiltak slik at det ikke skjer igjen, eller så er vi i forkant slik at vi kan hindre at alvorlige ulykker oppstår, ved å gjøre noe med HMS risikoen. Styreleder kan melde inn avvik i HMS systemet. Da ligger det dokumentert og saken må følges opp. Styreleder og styret kan få hjelp av vår HMS rådgiver til hvordan avvik kan følges opp på en god måte. Det er en trygghet for alle at avvik meldes inn og dokumenteres.

Vi minner også om at det er styrets ansvar med risikovurdering, brannvern, ettersyn med installasjoner, lekeplasser og egenkontroll av fellesarealer. Dette skal gjøres gjennom periodisk og dokumentert utførsel av oppgaver. Dersom en ulykke skulle oppstå og man ikke har interkontrollen i orden kan styret bli holdt ansvarlig, det er derfor utrolig viktig å ha på plass gode rutiner.

Har ditt styre spørsmål om HMS? Ta kontakt med HMS rådgiver Cecilie Hansen på e-post cecilie.hansen@bori.no eller på telefon 472 53 267.

 

Hvorfor øker felleskostnadene?

Du kjenner på en gryende irritasjon; Nytt år og …

Hvem har ansvaret når noen faller på isen utenfor blokka?

De fleste har nok falt på isen en gang, men kan n…

Forretningsførsel: spørsmål og svar

  Hva er forretningsførsel, og hva er egentl…

Gjør deg klar til målesesongen

Har du målt for høye radonverdier? Eller trenger…

Nyhetsarkiv