Lovfester rett til å sette opp elbil-lader i borettslag og sameier

Fredag fremmet regjeringen et lovforslag som gjør at styret i borettslag og sameier bare på visse vilkår kan hindre deg i å sette opp et eget ladepunkt for elbil i boligselskapet.

Nå skal saken behandles av Stortinget, og loven vil tidligst tre i kraft fra 1. januar 2021.

– Dette er noe NBBL har jobbet for gjennom lang tid og vil bli en viktig rettighet for landets mange boligeiere, sier adm. direktør i NBBL, Bård Folke Fredriksen

Etterlengtet

NBBL har kommet med innspill under høringsrunden og er godt fornøyd med at det nå foreligger et lovforslag.

– Dette er en sak som er viktig både for andelseiere og seksjonseiere og har betydning for verdien til folks bolig. Mange har vært frustrerte over dårlige lademuligheter. De vil nå få en lettere hverdag, sier  Fredriksen.

NBBL er blitt hørt

Lovforslaget kommer som svar på Stortingets anmodningsvedtak fra 2017 om å fremme likelydende regler for borettslag og sameier om lading. Forslaget var på høring med frist 1. september 2019, og NBBL uttalte seg da til forslaget

NBBL er godt fornøyd med at det endelig har kommet et lovforslag, og at de innsigelser som ble fremmet under høringsrunden i stor grad er tatt til følge i det endelige lovforslaget.

Nærmere om lovforslaget

Lovforslaget innebærer at boligeiere får en såkalt individualrett til å etablere lademulighet på parkeringsplassen. Styret kan bare nekte deg å etablere lading dersom det foreligger en saklig grunn, og årsmøtet og generalforsamlingen kan bare i begrenset grad overprøve styrets beslutning.

Man trenger ikke å disponere en egen parkeringsplass, men styret kan da bestemme hvor ladeplassen skal etableres.

Kostnadene skal fordeles etter de vanlige regler om fordeling av felleskostnader, noe som betyr at den som får etablere ladepunkt må betale for punktet og for forbruk av strøm, Kostnader til oppgradering av strømnettet og etablering av felles fordelingssystem for strøm, må imidlertid fordeles på alle boligeiere. Veiledning til fordeling av kostnadene har vært etterspurt i praktiseringen av eksisterende regler i eierseksjonsloven, og forarbeidene til dette forslaget gir derfor mer utvidet veiledning om dette.

Tekst og bilde: NBBL

Hvorfor øker felleskostnadene?

Du kjenner på en gryende irritasjon; Nytt år og …

Hvem har ansvaret når noen faller på isen utenfor blokka?

De fleste har nok falt på isen en gang, men kan n…

Forretningsførsel: spørsmål og svar

  Hva er forretningsførsel, og hva er egentl…

Gjør deg klar til målesesongen

Har du målt for høye radonverdier? Eller trenger…

Nyhetsarkiv