Smart ladetjeneste for elbil i ditt boligselskap

Morel tilbyr et helhetlig el-bil ladesystem til Sebra Forvaltnings forvaltede boligselskap som gjør det mulig å løse problematikken knyttet til elbil-landing på en enkel og rimelig måte.

Ett kontaktpunkt

Morel tar ansvaret for prosjektering, installasjon, strømkostnader, administrasjon og drift. Boligselskap står fritt til å velge den strømleverandør de ønsker og er ikke forpliktet til å benytte Morels eier TrønderEnergi. Det etableres eget målepunkt på Morel, slik at sameiet ikke risikerer å få effektavgifter i fremtiden. Boligselskapet må inngå fellesavtale om anlegget med Morel før andels-/seksjonseierne kan tegne ladeavtale.

Moderne teknologi

Morel sørger for at lading tilbys på en mest mulig effektiv måte for fellesskapet og at laderne de tilbyr følger utviklingen i teknologi.

Eliminerer investeringsbehov og kostnader

Morel tar investeringen for infrastrukturen knyttet til elbil-ladesystemet hvis prosjektet kvalifiserer til dette, og beboerne tilbys å leie ladere. Infrastrukturen etableres med fulldekning slik at alle beboerne har muligheten til å koble seg til systemet når behovet for ladestasjon melder seg.  Det er ingen binding for den enkelte bruker, men 3 års bindingstid knyttet til infrastrukturen som helhet, da med mulighet for utkjøp av infrastrukturen underveis hvis dette er ønskelig.

Beboerne som ønsker ladestasjon på sin parkeringsplass, tegner egen avtale med Morel, og betaler per dags dato 4 990,- for etablering av ladepunkt. Etter dette velger beboer et abonnement som passer brukerens kjøremønster og biltype. Se oversikt over priser her.

Dette er en løsning som gjør at det er lett for boligselskapet og ikke medfører kostnader for boligselskapet. Styret kan inngå en slik avtale uten generalforsamlingsbehandling, men vi anbefaler at styret rådfører seg med beboerne om hva slags anlegg og betalingsløsning de ønsker.

Effektiv drift gjennom serviceavtale

Morel administrerer løsningen og sørger for årlig påkrevd befaring og kontroll.

Get kunde?

Morel er samarbeidspartner med Get, så dersom boligselskap er kunde hos Get vil beboerne få rabatt på abonnementet hos Morel. En elbil med 12 000 km kjørelengde vil for eksempel koste 549,- i mnd. (499,- for Get kunder), inklusive strøm, drift, lader service etc.

Her kan du kontakte Morel og lese mer om ladesystemet de tilbyr.

 

Bori tar utfordringen!

BORI tar Cato Ruud, Kommunestyrerepresentant Løre…

Ny regel som skal hindre uønsket korttidsutleie i sameier og borettslag

Artikkel skrevet av: advokatfullmektig Marianne Fr…

Finanstilsynet gir Boligbanken konsesjon

Finanstilsynet har gitt den nyetablerte Boligbanke…

Ny i styret eller behov for å friske opp kunnskapen?

Vi tilbyr i samarbeid med NBBL introduksjonskurs f…

Nyhetsarkiv