Smart ladetjeneste for elbil i ditt boligselskap

Ohmia Charging (tidligere Morel) tilbyr et helhetlig el-bil ladesystem til Sebra Forvaltnings forvaltede boligselskap som gjør det mulig å løse problematikken knyttet til elbil-landing på en enkel og rimelig måte.

Ett kontaktpunkt

Ohmia Charging tar ansvaret for prosjektering, installasjon, strømkostnader, administrasjon og drift. Boligselskap står fritt til å velge den strømleverandør de ønsker og er ikke forpliktet til å benytte Ohmia Charging eier TrønderEnergi. Det etableres eget målepunkt på Ohmia Charging, slik at sameiet ikke risikerer å få effektavgifter i fremtiden. Boligselskapet må inngå fellesavtale om anlegget med Ohmia Charging før andels-/seksjonseierne kan tegne ladeavtale.

Moderne teknologi

Ohmia Charging sørger for at lading tilbys på en mest mulig effektiv måte for fellesskapet og at laderne de tilbyr følger utviklingen i teknologi.

Eliminerer investeringsbehov og kostnader

Ohmia Charging tar investeringen for infrastrukturen knyttet til elbil-ladesystemet hvis prosjektet kvalifiserer til dette, og beboerne tilbys å leie ladere. Infrastrukturen etableres med fulldekning slik at alle beboerne har muligheten til å koble seg til systemet når behovet for ladestasjon melder seg.  Det er ingen binding for den enkelte bruker, men 3 års bindingstid knyttet til infrastrukturen som helhet, da med mulighet for utkjøp av infrastrukturen underveis hvis dette er ønskelig.

Beboerne som ønsker ladestasjon på sin parkeringsplass, tegner egen avtale med Ohmia Charging, og betaler per dags dato 4 990,- for etablering av ladepunkt. Etter dette velger beboer et abonnement som passer brukerens kjøremønster og biltype. Se oversikt over priser her.

Dette er en løsning som gjør at det er lett for boligselskapet og ikke medfører kostnader for boligselskapet. Styret kan inngå en slik avtale uten generalforsamlingsbehandling, men vi anbefaler at styret rådfører seg med beboerne om hva slags anlegg og betalingsløsning de ønsker.

Effektiv drift gjennom serviceavtale

Ohmia Charging administrerer løsningen og sørger for årlig påkrevd befaring og kontroll.

Get kunde?

Ohmia Charging er samarbeidspartner med Get, så dersom boligselskap er kunde hos Get vil beboerne få rabatt på abonnementet hos Ohmia Charging. En elbil med 12 000 km kjørelengde vil for eksempel koste 549,- i mnd. (499,- for Get kunder), inklusive strøm, drift, lader service etc.

Her kan du kontakte Ohmia Charging og lese mer om ladesystemet de tilbyr.

 

Hvorfor øker felleskostnadene?

Du kjenner på en gryende irritasjon; Nytt år og …

Hvem har ansvaret når noen faller på isen utenfor blokka?

De fleste har nok falt på isen en gang, men kan n…

Forretningsførsel: spørsmål og svar

  Hva er forretningsførsel, og hva er egentl…

Gjør deg klar til målesesongen

Har du målt for høye radonverdier? Eller trenger…

Nyhetsarkiv