Utleieboliger

Stiftelser og megler

Sebra Forvaltning AS er en del av BORI-konsernet og kan via vårt morselskap og søsterselskap bistå deg som ønsker å leie bolig, eller har en bolig du ønsker å leie ut.

Utleiemegler – trygghet for deg som utleier og leietaker

Vårt søsterselskap BORI Utleiemegler tar forvaltningsoppdrag på hele Østlandet, fra både privateiere og gårdeiere. Dersom du ønsker å leie ut bolig eller ønsker å leie bolig, les mer om tilbudet hos Bori Utleiemegler

Utleiestiftelser

Vårt morselskap BORI BBL forvalter flere boligstiftelser. Leiebetingelsene varierer noe, fra alder til botid i kommunen eller ansiennitet i BORI. For alle stiftelsene (bortsett halvparten av UBOL-leilighetene) kreves imidlertid medlemskap i BORI. Dersom du ikke er medlem, kan du melde deg inn her. For utleieboligene i stiftelsene opererer ikke BORI med ventelister og tar derfor kun i mot søknader når en bolig er ledig. Du er velkommen til å ta kontakt med BORI på telefon 63 89 02 00 eller på firmapost@bori.no dersom du har spørsmål. For mer informasjon om respektive stiftelser, leievilkår og ledige leiligheter se BORI stiftelser.