Samarbeidspartnere

Logo, Styret.com

Styreportalen

Med Sebra og ditt styre på samme IT-plattform har man et sømløst verktøy der alt som kan automatiseres og digitaliseres er gjort.
Les mer på styret.com

Logo, Bing Hodneland

En halv times gratis bistand og fast pris pr. time etter dette

Våre forvaltede boligselskap har tidvis behov for juridisk bistand. Vårt morselskap BORI BBL har derfor inngått samarbeid med velrennomerte Bing Hodneland Advokatselskap. SEBRA sine kunder nyter godt av denne avtalen som blant annet innebærer en halv times gratis bistand. Telf. 23 31 59 90

Logo, Norsk Brannvern

Brannsikkerhet i system

Vi hjelper styrer i boligsammenslutninger med systematisk HMS-arbeid. Er du tilknyttet Sebra Forvaltning avholder Norsk Brann- vern kostnadsfri opplæring for styrer vedrø- rende «krav til styret-brannsikkerhet».
Se norskbrannvern.no

Logo, DNB

Økonomisk rådgivning

Ta kontakt med oss for økonomisk rådgivning – hele døgnet alle dager.
Besøk oss på dnb.no

Logo, Handelsbanken

Handelsbanken

Handelsbanken gir deg som kunde av Sebra Forvaltning meget gode priser på private banktjenester, i tillegg får du din personlige kunderådgiver.
Få mer informasjon her

Logo, Gravco

Gravco

Logo, HMSportalen

HMSportalen

Vi har spesialisert oss på HMS-verktøy for boligsameier og borettslag – et av markedets mest brukervennlige HMS system.
For tilbud til Sebras kunder