Etablering av sameier

EKSPERTISE PÅ STIFTELSE OG OPPSTART AV sameier

Sebra Forvaltning AS har lang og bred erfaring med etablering og stiftelse av nye sameier, og vil kunne bistå med budsjettering, utforming av vedtekter, seksjonering og generell rådgivning før oppstart av forretningsførsel for sameiet.

Sebra Forvaltning AS har spesialisert seg på forvaltning for sameier, og vi forvalter i dag i underkant av 200 selskaper av forskjellige størrelser. Vi har nisjekompetanse innen forvaltning av sameier med ulike konstellasjoner (bolig, næring, parkering). Vi kan vise til store prosjekter i Oslo og omegn blant annet på Løren, Mortensrud og Tjuvholmen, hvor vi har bistått utbygger med seksjonering og/eller stiftelse og videre forvaltning for sameiene.

Sebra Forvaltning AS er en god sparringspartner og rådgiver for utbyggere!

Sebra Forvaltning er med i hele prosessen fra oppstart til drift av sameiet

Oppstart og stiftelse

Sebra Forvaltning har lang erfaring med etablering og stiftelse av nye sameier, og kan bistå utbygger med budsjettering, utforming av vedtekter og rådgivning før oppstart av forretningsførsel for sameiet.

Vi tilrettelegger avtalen med utbygger, og tar hensyn til det enkelte prosjektets behov.

Stiftelse og oppstart kan for eksempel innebære:

  • Rådgivning vedrørende organisasjonsform
  • Rådgivning og utarbeidelse av vedtekter
  • Forslag til oppstartsbudsjett i samarbeid med oppdragsgiver
  • Seksjonering
  • Innkalling til stiftelsesmøte/konstituerende sameiermøte, og utarbeidelse av protokoll
  • Innhenting av villighetserklæring fra revisor
  • Utstedelse av villighetserklæring fra Sebra Forvaltning AS som forretningsfører
  • Utarbeidelse og oversendelse og nødvendig dokumentasjon til Brønnøysund for opprettelse av organisasjonsnummer
Seksjonere sameie

Basert på arkitektens tegninger fra byggesak og salg, bistår vi utbygger med å utferdige seksjoneringssøknaden til plan og bygningsavdelingen i den kommunen prosjektet tilhører. Vi ivaretar dialogen med/mellom PBE og utbygger frem til saken er ferdig behandlet og sendt Kartverket for tinglysing. Dersom utbygger ikke allerede har utferdiget forslag til vedtekter og oppstartsbudsjett for boligselskapet bistår vi selvfølgelig med dette, under oppstarten.

Parkering

Organisasjonsform for parkering/garasjeanlegg kan være et tildels komplisert felt, men svært viktig. Ikke minst med tanke på hvordan dette skal fungere i fremtiden. Ved etablering av eierseksjonssameier med parkering under bygningen bør utbygger ta stilling til flere spørsmål. Vurderingen av disse spørsmålene kan variere fra prosjekt til prosjekt, både med hensyn til hva som er formålstjenlig rent praktisk og økonomisk, samt at offentlige retningslinjer og føringer kan spille inn. Videre kan det være lokale preferanser som bør vurderes.

Vår brede kompetanse med eierseksjonssameier gjør oss til gode rådigvere for utbyggere som ønsker bistand med valg av organisasjonsform.

Forretningsførsel

Sebra Forvaltning er et godt forretningsførervalg for fremtiden. Vi har vært med prosjektet siden starten og vet hva som må til for sikre en god drift. Vi vet at det er viktig for utbygger å inngå en avtale som boligselskapet kan leve godt med etter overtagelse.  Vi vil i nært samarbeid med utbygger skreddersy en forretningsføreravtale for boligselskapet.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Vår rådgiver Guro sørger for at du blir kontaktet.

Nyheter og informasjon

Hvor pålitelige og sikre er dine automatiske dører og porter?

KONE kan ivareta service og reparasjon på alle ty…

Målesesongen er i gang

Har du målt for høye radonverdier? Eller trenger…

Uregistrerte motorkjøretøy forsikres

Med noen få unntak må alle typer uregistrerte kj…

Du kaster vel ikke batteriene i søpla?

Batterier er et veldig nyttig produkt. Men siden d…

Nyhetsarkiv