Nå får borettslag og sameier strømstøtte

Tekst og bilde: NBBL

Olje- og energidepartementet fastsatte fredag 21. januar en forskrift som inkluderer borettslag og sameier i strømstøtteordningen. Strømstøtte for desember og januar vil for de fleste bli utbetalt i februar.

Den nye forskriften omfatter nå fellesmålt strømforbruk for husholdninger i eierseksjonssameier, borettslag, boligaksjeselskaper og ikke-seksjonerte boligsameier.

Omfatter forbruk via fellesmåler

11. desember ble det kjent at regjeringens krisepakke mot høye strømpriser  ikke gjaldt for sameier og borettslag som har oppvarming, strøm og varmtvann på fellesmåler. NBBL har vært sterke pådrivere for at også beboere i sameier og borettslag skal få strømstøtte, blant annet i dialog med politisk ledelse i departementet og NVE.

– Vi er stolte av at vi nå har bidratt å sikre borettslag og sameier samme kompensasjon som beboere i villaer og rekkehus, sier Bård Folke Fredriksen, adm. dir. i NBBL.

Støtten utbetales automatisk

I følge nettsak fra NVE 25. januar vil støtten utbetales automatisk, men styrene i boligselskapene plikter å kontrollere og rapportere for å sikre riktig utbetaling.

NVE forklarer i denne saken at støtten beregnes på samme måte som for vanlige husholdninger, og nettselskapet betaler ut støtte automatisk til alle målepunkt de har registrert på boligselskaper. Nettselskapene har ikke tall på antall boenheter tilknyttet boligselskapet. Derfor blir støtten utbetalt for hele forbruket.

NBBL arbeider videre med forbedringer

Fortsatt er det mangler ved forskriften som har betydning for boligselskaper med fellesfunksjoner.

Mange boligselskaper bruker og eier garasjeanlegg og andre felles tjenestefunksjoner og tekniske anlegg på andre eiendommer sammen med andre boligselskaper. Det er hensiktsmessig å få mest mulig effekt ut av dyre tekniske anlegg, og å dele på kostnadene knyttet til dette. I disse tilfellene er imidlertid ofte disse driftsselskapene eiere av målepunktet og fordeler kostnadene på sine eiere og brukere som vil være boligselskapene og de enkelte husholdningene.

NBBL arbeider for at strømstøtten skal gi samme fordeler uavhengig av om du bor i enebolig eller i en leilighet i et boligselskap. Vi arbeider derfor fortsatt for at denne typen selskapers strømforbruk også skal omfattes av strømstøtteordningen.

NVE har til enhver tid oppdaterte spørsmål og svar om ordningen. Les mer her.

Hvorfor øker felleskostnadene?

Du kjenner på en gryende irritasjon; Nytt år og …

Hvem har ansvaret når noen faller på isen utenfor blokka?

De fleste har nok falt på isen en gang, men kan n…

Forretningsførsel: spørsmål og svar

  Hva er forretningsførsel, og hva er egentl…

Gjør deg klar til målesesongen

Har du målt for høye radonverdier? Eller trenger…

Nyhetsarkiv