Flere hjertestartere!

– Hjertestarter er et fint supplement til hjerte- og lungeredning, og vi ønsker flere hjertestartere der folk oppholder seg. Det kan redde liv, sier Catrine Blomgren i Røde Kors Førstehjelp.

Tekst: Ingrid Kvande

Catrine Blomgren i Røde Kors Førstehjelp. Foto: Ingrid Kvande

Boligselskaper forvaltet av BORI konsernet får nå rabatt på både hjertestartere, førstehjelpskurs og brannvernkurs. Dette er produkter og tjenester som kan være forskjell på liv og død.

Avgjørende tre minutter

– 60 % av alle hjertestans skjer i hjemmet, og dersom personen med hjertestans får støt med hjertestarter i løpet av de tre første minuttene, er det 70–74 % sjanse for å overleve. Etter dette minker overlevelsessjansen med rundt 10 % pr. minutt, sier Catrine Blomgren i Røde Kors Førstehjelp.

Håper å redde flere

I 2018 var det 14,7 % som overlevde hjertestans i landet generelt, mens det var 41 % som overlevde hjertestans i Oslo.
– Det er tiden det tar å få støt fra en hjertestarter som er den avgjørende faktoren. I snitt tar det 12 minutter før ambulanse ankommer stedet i tettbygd strøk, mens det går 25 minutter på landsbygda, sier Blomgren.

Samarbeid med BORI konsernet

Det lønner seg altså å få hjelp raskt, og dette er grunnen til at Røde Kors Førstehjelp ønsker å utplassere hjertestartere tett – både på offentlige plasser, i hytteområder, og der
folk bor.
– Gjennom samarbeidet håper vi å nå ut med informasjon om viktigheten av å gi førstehjelp og få utplassert flere hjerte­startere der flest hjertestans skjer. Vi forventer å se en endring i statistikken ved flere utplasseringer, sier Blomgren.

Øvelse gjør mester

Blomgren anbefaler alltid regelmessig førstehjelpskurs for å øke tryggheten.
– De fleste bedrifter og boligselskap har kurs annethvert år. Man må ha noen runder med praktisk trening for å huske hva man skal gjøre, bli trygg og mindre stressa når alvoret er der, mener Blomgren.

Røde Kors Førstehjelp holdt 2.500 kurs til 37.500 kursdeltagere i fjor. 20 % av kursprisen går automatisk tilbake til den lokale Røde Kors-foreningen.

Har du spørmål kontakt Catrine Blomgren på telefon 47 24 21 01 eller på e-post catrine@rodekorsforstehjelp.no.

Hvorfor øker felleskostnadene?

Du kjenner på en gryende irritasjon; Nytt år og …

Hvem har ansvaret når noen faller på isen utenfor blokka?

De fleste har nok falt på isen en gang, men kan n…

Forretningsførsel: spørsmål og svar

  Hva er forretningsførsel, og hva er egentl…

Gjør deg klar til målesesongen

Har du målt for høye radonverdier? Eller trenger…

Nyhetsarkiv