Ny eierseksjonslov trer i kraft ved nyttår

Det ble besluttet av regjeringen 15. august.

I følge statsråd Jan Tore Sanner skal den nye loven gjøre det enklere å finne ut hvilke rettigheter og plikter man har når man bor i et eierseksjonssameie. Dette skal bidra til gode og trygge bomiljøer.

Loven skal innebære betydelige forenklinger til fordel for både privatpersoner, byggenæringen og kommunene. Regjeringen jobber med «Klart lovspråk» og har derfor lagt stor vekt på at det skal være klart språk i den nye eierseksjonsloven.

VIDEREFØRER FORBUDET MOT Å KJØPE FLERE ENN TO BOLIGER I SAMME SAMEIE

På grunn av de siste årenes prisutvikling på boligmarkedet med stadig vekst i boligprisene, videreføres forbudet mot å kjøpe flere enn to leiligheter i ett og samme sameie. – Forbudet kan bidra til å dempe investeringsviljen i sekundærboligmarkedet, sier Sanner.

NY REGEL SKAL TRYGGE FORBRUKERNE

En viktig nyskapning i loven er en regel som reduserer risikoen for at uskyldige og uvitende forbrukere kjøper en bolig som ikke er godkjent for beboelse etter plan- og bygningsloven. Gjennom koblingen mellom de to lovene skal det i fremtiden ikke være mulig å opprette boligseksjoner som ikke er godkjent for beboelse. – Med den nye regelen håper vi å forhindre at godtroende forbrukere kjøper «katta i sekken» og i verste fall risikerer å måtte flytte fra sin bolig, sier Sanner.

KLARERE REGLER OM VEDLIKEHOLD OG NYE REGLER OM ERSTATNING VED FORSØMT VEDLIKEHOLD

Nye regler skal fordele vedlikeholdsplikten mellom sameiet og seksjonseierne på en bedre og tydeligere måte enn dagens lov. Dagens lov mangler regler om erstatningsansvar for seksjonseiere og sameier som bryter vedlikeholdsplikten. Denne mangelen repareres nå.

MER FLEKSIBLE REGLER OM PARKERING I SAMEIET

Loven inneholder helt nye regler om hvordan parkering kan organiseres i eierseksjonssameier. Formålet har vært å gjøre reglene mer fleksible. Loven har i tillegg en ny regel som skal sikre at parkeringsplasser som er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne, faktisk gjøres tilgjengelige for de med behov.

Seksjonseier i et boligsameie kan etablere et ladepunkt for elbil og ladbare hybrider på en parkeringsplass seksjonseieren disponerer, eller et annet sted styret anviser. Seksjonseierne må søke styret om tillatelse først, men styret har bare anledning til å avslå søknaden dersom det foreligger en saklig grunn.  Regelen finnes i § 25, første ledd i den nye eierseksjonsloven.

ÉN REGEL VIL IKKE TRE I KRAFT FØR TIL SOMMEREN 2018

Loven har en helt ny regel som gir en sameier med bruksrett til bolig som ikke er seksjonert, rett til å kreve seksjonering. Uten seksjonering vil en slik bolig være vanskelig å pantsette, og dermed også vanskelig å selge. Forskriften til denne bestemmelsen vil ikke være klar til nyttår, og akkurat denne bestemmelsen vil derfor først tre i kraft 1. juli 2018.

REGLER OM KORTTIDSUTLEIE MV

Under behandlingen av forslaget til ny lov ba Stortinget departementet om å komme tilbake med et forslag til regler som kan regulere adgangen til korttidsutleie i eierseksjonssameier. Dette vil departementet følge opp.

Les mer om endringene på regjeringen.no

Publisert av NBBL 18.9.2017
Foto: Nadia Frantsen.

Hvorfor øker felleskostnadene?

Du kjenner på en gryende irritasjon; Nytt år og …

Hvem har ansvaret når noen faller på isen utenfor blokka?

De fleste har nok falt på isen en gang, men kan n…

Forretningsførsel: spørsmål og svar

  Hva er forretningsførsel, og hva er egentl…

Gjør deg klar til målesesongen

Har du målt for høye radonverdier? Eller trenger…

Nyhetsarkiv